Du är en sådan där sökare

…i tanken svarade jag: är vi inte alla? Men nej, alla kanske inte ägnar väldigt mycket tid åt att fundera över livet, dess mening och att hitta rätt. En vän sa till mig att jag var modig för att jag vågade testa så mycket, min egen känsla var mer i form av att, jag måste.

”Jag vet inte vad, men något måste ändras…”

Det var tanken som gjorde att jag anmälde mig till Coaching utbildningen. Jag hade nått min botten, men med mitt dåvarande tankesätt kunde jag själv inte ta mig därifrån. I ett tidigare möte med läraren hade hon visat mig något som jag inte kunde sätta fingret på, ett annat sätt att vara. Att förbättra min kommunikation ytterligare, att lära mig förstå tankar, hantera känslor och möta rädslor, inte riktigt vad jag förväntade mig, men verkligen vad jag behövde. Detta är dock vad jag har insett nu i efterhand, jag behövde ta ansvar för mig själv och mitt liv, ingen annans.