Det mest stressande

Efter ett tips från en väninna kollade jag upp Dr. Gabor Maté och hittade en av hans föreläsningar på Youtube. Det var utmanande och stärkande att lyssna. Jag kände att jag fick svar på varför det är så svårt att vara sig själva. Människor är sociala och vi anpassar oss efter varandra. Men en stor förståelse öppnades också i slutsatsen att, det mest stressande är, att inte vara sig själv.