Dare to Dream

Hur många gånger måste jag inte påminna mig själv om detta? Ibland är det bara en liten påminnelse, ibland är det verkligen att ladda med mod för att möta det inre och vad det vill förmedla. Att möta mörkret när jag sluter ögonen för meditation är många gånger skrämmande, men bara i den där första stunden. Innan närvaron kommer med sitt lugn, kärleken med sin omtanke och fantasin med sin glädje.