Att släppa

Ett viktigt moment. Och ett återkommande.

Livet förändras ständigt och vi har valet att fortsätta leva genom att vara närvarande, accepterande, anpassande och nyfikna. Att acceptera behöver inte betyda att vi samtycker, men det betyder att vi inte lägger vår energi på det som har varit och det vi inte kan förändra, utan fokuserar på det vi faktiskt kan göra i stunden och vill ska hända. Med en accepterande attityd behålls så mycket mer av ens egen energi. Kanske accepterande är ett steg i att släppa. För det kan vara svårt att släppa om man inte förstår hur allt hänger ihop. Jag tackar mig själv dem gångerna jag inte givit upp, utan fortsatt efter svar. Jag tackar mig själv dem gångerna jag kunnat släppa, kunnat lita på att det är som det ska vara, att allt är omhändertaget och jag kommer att förstå när tiden är inne. Lika många chanser som du ska ge dig själv för att lyckas, oändliga, lika många gånger ska du också ge dig själv tillåtelse att släppa det som har varit, för att kunna växa in i det som ska bli.

Vi är skapare och först med större förståelse kan vi skapa en ny verklighet.

Published
Categorized as Verktyg

Det mest stressande

Efter ett tips från en väninna kollade jag upp Dr. Gabor Maté och hittade en av hans föreläsningar på Youtube. Det var utmanande och stärkande att lyssna. Jag kände att jag fick svar på varför det är så svårt att vara sig själva. Människor är sociala och vi anpassar oss efter varandra. Men en stor förståelse öppnades också i slutsatsen att, det mest stressande är, att inte vara sig själv.

Published
Categorized as Insikt

Dare to Dream

Hur många gånger måste jag inte påminna mig själv om detta? Ibland är det bara en liten påminnelse, ibland är det verkligen att ladda med mod för att möta det inre och vad det vill förmedla. Att möta mörkret när jag sluter ögonen för meditation är många gånger skrämmande, men bara i den där första stunden. Innan närvaron kommer med sitt lugn, kärleken med sin omtanke och fantasin med sin glädje.

Published
Categorized as Verktyg

Du är en sådan där sökare

…i tanken svarade jag: är vi inte alla? Men nej, alla kanske inte ägnar väldigt mycket tid åt att fundera över livet, dess mening och att hitta rätt. En vän sa till mig att jag var modig för att jag vågade testa så mycket, min egen känsla var mer i form av att, jag måste.

”Jag vet inte vad, men något måste ändras…”

Det var tanken som gjorde att jag anmälde mig till Coaching utbildningen. Jag hade nått min botten, men med mitt dåvarande tankesätt kunde jag själv inte ta mig därifrån. I ett tidigare möte med läraren hade hon visat mig något som jag inte kunde sätta fingret på, ett annat sätt att vara. Att förbättra min kommunikation ytterligare, att lära mig förstå tankar, hantera känslor och möta rädslor, inte riktigt vad jag förväntade mig, men verkligen vad jag behövde. Detta är dock vad jag har insett nu i efterhand, jag behövde ta ansvar för mig själv och mitt liv, ingen annans.

Published
Categorized as Tecken

It is time

Det är vägledningen jag fick i början av året. Och ju mer jag lär mig om tankar och dess kraft, desto mer förstår jag också varför jag behövde just dem orden. Såg ett citat härom dagen, ”TO BE HAPPY YOU HAVE TO MAKE PEACE WITH YOUR PAST, LOVE THE PRESENT, AND FEEL SO EXCITED ABOUT THE FUTURE” MARISA PEER.

Välkommen till min värld. Jag väljer att leva, det är dags.