Bekräftelse

Även om morgondrömmen innehöll brand, översvämning och förflyttning, så vaknade jag med en bra känsla.

Symboliken i den, bekräftade att jag inte längre gör motstånd. Jag har accepterat den andliga tillvaron. Hade faktiskt inte velat ha ett liv utan den. Det är en del som fyller livet med så mycket glädje.

Det finns så mycket vi varken ser eller förstår och det krävs respekt och öppenhet för att kunna utforska.