Att släppa

Ett viktigt moment. Och ett återkommande.

Livet förändras ständigt och vi har valet att fortsätta leva genom att vara närvarande, accepterande, anpassande och nyfikna. Att acceptera behöver inte betyda att vi samtycker, men det betyder att vi inte lägger vår energi på det som har varit och det vi inte kan förändra, utan fokuserar på det vi faktiskt kan göra i stunden och vill ska hända. Med en accepterande attityd behålls så mycket mer av ens egen energi. Kanske accepterande är ett steg i att släppa. För det kan vara svårt att släppa om man inte förstår hur allt hänger ihop. Jag tackar mig själv dem gångerna jag inte givit upp, utan fortsatt efter svar. Jag tackar mig själv dem gångerna jag kunnat släppa, kunnat lita på att det är som det ska vara, att allt är omhändertaget och jag kommer att förstå när tiden är inne. Lika många chanser som du ska ge dig själv för att lyckas, oändliga, lika många gånger ska du också ge dig själv tillåtelse att släppa det som har varit, för att kunna växa in i det som ska bli.

Vi är skapare och först med större förståelse kan vi skapa en ny verklighet.