COACHING

LJUSROT

- EVERY MOMENT CHANGES -


LIVS COACHING HOLISTIC


LIVS COACHING HANDLAR OM ATT KOMMA I LINJE MED SIG SJÄLVA - TRO, TANKE, KÄNSLA & HANDLING. DETTA FÖR ATT INTE STÅ IVÄGEN FÖR OSS SJÄLVA NÄR VI VILL LEVA FULLT UT OCH SKAPA DET BÄSTA TÄNKBARA. 


FÖR ATT ÖKA FÖRSTÅELSE OCH MEDVETENHETEN TAR VI EN NÄRVARANDE STUND MED ÖPPENHET OCH UTFORSKANDE, MITT FRÄMSTA VERKTYG ÄR ÖPPNA FRÅGOR. JAG DELAR OCKSÅ MED MIG AV DET JAG SER OCH UPPFATTAR SOM REFLEKTION, FÖRTYDLIGANDE OCH FÖRDJUPANDE.


VAD COACHINGEN RESULTERAR I ÄR OLIKA, IBLAND EN LÄTTNAD I ATT FÅ UTTRYCKA SIG, INSIKTER & KLARHET OCH IBLAND EN KONKRET HANDLINGPLAN. ÄNDRAS BARA NÅGOT LITET PÅ INSIDAN BRUKAR DET HA STORA EFFEKTER PÅ UTSIDAN.